Varför doula?

Vad är en doula – och varför anlita en?

En doula är ganska enkelt uttryckt ett förlossningsstöd. Det är en person som har erfarenhet av förlossning – egen eller annans – och kan hjälpa/coacha den som ska föda och dennes partner (om sådan finns) till att göra förlossningen mer förståelig och på så sätt positiv.

Idag är förlossningar medicinskt mer säkra men många upplever dem som stressiga, svårförståeliga och ibland skrämmande. En doula finns där för att skapa en annan sorts trygghet än vårdens medicinska. Det många förknippar en doula med är också avslappnings- och andningstekniker, vilket självklart är en stor del i att på ett konkret sätt närma sig sin kropp och förlossningen.

Är det inte konstigt att föda barn med en främling i rummet? Ja, lite kanske. Om man tänker att doulan ska vara en andra partner så jo, då blir det kanske lite märkligt. Men doulan är inte istället för en partner. Precis som barnmorskor, undersköterskor och förlossningsläkare har sin roll i att stötta födandet – precis så har doulan sin. Och i den rollen ingår oftast även att stötta partnern att hitta sitt sätt att hjälpa den födande.

Men om man känner sig någotsånär trygg, finns det ändå behov av en doula? Ja och nej. För vissa känns doula helt överflödigt och den födande och hens partner känner sig trygga med vården och att göra sina behov hörda. Men känner man att det kan vara svårt att konkretisera och visualisera sina behov inför förlossningen, och att väl där känna sig trygg i det som sker så kan en doula vara en bra lösning. En doula kan även fungera som ett bollplank för att räta ut sina egna tankar och känslor – genom att ställa frågor och sätta ord på sådant man kanske inte tänkt på innan.

Varför kostar det? En doula är någon som avsätter tid och oftast har en utbildning i bagaget för att kunna möta födande utifrån ett annat perspektiv än vården. Det är inte så att en doula är en garanti för en perfekt förlossning, men det är en möjlighet att skapa en upplevelse utifrån sina egna behov. Precis som en bröllopsfotograf inte kan lova perfekt väder på er stora dag så kan hen ändå skapa bilder utifrån det ni har önskat. Så försöker en doula också att arbeta.

En doula är inte ett medicinskt stöd utan mer en coach. Därför stöttas självklart även partnern att hitta sin roll i förlossningen. Som partner kan du ofta känna dig förbisedd under graviditeten. Vårdens, och ditt!, fokus ligger mycket hos den som bär barnet. När förlossningen närmar sig kan en hel del frågor och funderingar dyka upp. I samtalet med en doula har även dina tankar en självklar plats.

Om du är intresserad av att anlita mig som doula, läs gärna vem jag är som doula här!